SOLA GRATIA: Kunst og kirke i 500 år. 30.9. – 17.12.2017

Utstillingen viser kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid og markerer 500-års jubileet for den Lutherske reformasjonen.Velkommen til utstillingsåpning lørdag 30. september kl 13.00!

 

Adolph Tidemand  "Oppstandelsen" ( 1871), Mandal Kirke.

Adolph Tidemand «Oppstandelsen» ( 1871), Mandal Kirke.

Utstillingen er produsert av Agder og Telemark bispedømme og Tunsberg bispedømme som ett av Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017. I utstillingen vises et utvalg inventar fra lutherske kirker innlånt fra kirker og kunst- og kulturinstitusjoner.

Utstillingsåpning i Telemarksgalleriet lørdag 30. september kl 13.00.

Velkommen ved Helene Brekke. Noen ord fra Kurator Ingvild Pharo, Stiftsdirektør i Agder og Telemark bispedømme Tormod Stene Hansen og prosten i Øvre Telemark Asgeir Sele.

Åpningstale ved Biskop Stein Reinertsen og musikk ved Anne Gravir Klykken.

Utstillingen presenterer et rikt utvalg av kirkens kunst- og kulturarv med særskilt blikk på kirkekunsten i Agder og Telemark bispedømme og Tunsberg bispedømme. Gjenstandene i utstillingen er kunstgjenstanger, men opprinnelig laget til å tjene et formål i kirkerommet. Kirken har en lang historie som oppdragsgiver for kunst. I utstillingen finner du eksempler på kirkekunst fra middelalderen, barokken og klassisismen og den speiler den norkse kirkens forhold til kunsten i tiden fra rundt reformasjonen og frem til i dag.

Datoen 31. oktober 1517 regnes som starten på den kirkelige reformprosessen som førte til opprettelsen av lutherske kirker. Denne dagen offentliggjorde Martin Luther 95 teser mot kommersialisering av avlatshandelen. Utstillingen Sola Gratia har et dobbelt siktemål. Den vil markere hva som skjedde med det konkrete miljøet i kirkene og Luthers samvittighetsopprør og oppgjør med den katolske kirkens avlatshandel, og det derav følgende spørsmål om pavens autoritet og hvilke følger avvisningen av pavens autoritet fikk.

Sola Gratia er latinsk og betyr «Nåden alene». Den norske kirke har vedtatt at hovedtema for markeringen skal være «Nåde» med tre undertemaer som er hentet fra Det lutherske verdensforbunds reformasjonsfeiring; «Frelsen er ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs». Disse temaene aktualiserer viktige arbeidsområder for lutherske kirker over hele verden i dag.

Utstillingens er kuratert av kunsthistoriker Ingvild Pharo.

Utstillingen er støttet av Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Eckbos Legat, Telemark fylkeskommune, Opplysningsvesenets fond, Kirkens Landfond og Buskerud fylkeskommune.

Døpefont fra Tuft kirke i Sandsvær, Drammen museum.

Døpefont fra Tuft kirke i Sandsvær, Drammen museum.

 

Arrangement i utstillingen:

3. oktober: Omvisning med korkonsert. Omvisning ved Susanne Grina Lange, kurator i Telemarksgalleriet. Omvisningen akompagneres av korsang ved Kantori-koret. 
31. oktober:
Foredrag ved Dag Aanderaa: «Telebondens ære og kongens makt. Bondeopprøret i Hjartdal 1540»
8. november: Konsert med Kåre Nordstoga og Sigmund Groven.
30. november: Foredrag ved Gunnar Danbolt: «Reformasjonen og kunsten».
Plakat jpg liten