Telemarksgalleriet viser utstillinger med nasjonal og internasjonal kunst. I det faste galleriet viser vi utstillinger med kunst fra egen samling. Kunstsamlingen inneholder kunst fra Norsk Hydros og Norsk Industriarbeidermuseums kunstsamlinger, samt Terje Bergstad samlingen. Hovedvekten ligger på bilder fra kraftutbyggingens og industriens gullalder i Telemark, med kunstnere som Christian Skredsvig og Theodor Kittelsen.

Lysbuen Industrimuseum omhandler tidenes viktigste norske oppfinnelse; lysbueovnen og produktet kunstgjødsel. Kunstgjødselproduksjonen var avgjørende for å endre en vanskelig matsituasjon verden over, og forandret Norge fra et fattig bondesamfunn til et moderne velferdssamfunn. Industrihistorien er i dag en del av UNESCOs verdensarv.

Venneforeningen for Telemarksgalleriet har i dag over 300 medlemmer og arrangerer omvisninger, foredrag og kultur-turer.

Åpningstider
Tirsdag – fredag 12:00 – 16:00 / Lørdag – søndag 12:00 –  17:00
Mandag stengt